Installer

Installer


Instalacija root CA certifikata

Instalacija root CA certifikata

Instalacija root CA certifikata pretpostavlja da je taj certifikat snimljen u memoriju mobilnog telefona.

Postupak je slijedeći :

Menu > Office > File Manager

sada je potrebno pronaći datoteku koja sadrži DER verziju root CA certifikata (.der)

Odabrati datiteku i otvoriti je. Sustav će prepoznati DER format certifikata, te isti instalirati na popis certifikata. Prilikom odabira potrebno je prihvatiti certifikat, nakon toga ga snimiti pod imenom koji ponudi sustav (ime je moguće i promjeniti).

Odabrati treba Intrenet, Online cert. checking i VPN, a potom odabrati OK. Sustav će vas obavijestiti o uspješnom pohranjivanju certifikata.

Cijeli postupak možete pogledati i u obliku video zapisa (wmv).